Om Silkeborg Pilgrimsfællesskab

Silkeborg pilgrimsfællesskab blev stiftet i juni 2012 som et åbent fællesskab af mennesker, der deler glæden ved den særlige pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre interesserede. Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg.
Formålet med SP er: (se endvidere Grundlag og retningslinjer.)
-At skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen og den stille spiritualitet.
-og at sikre kontinuitet og udvikling i den kristne pilgrimsbevægelse i Silkeborg.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegnet for den levende kirke. De første kristne kaldtes ”Vejen” og Jesus sagde om sig selv:” Jeg er vejen, sandheden og livet”. Det er en bevægelse mod målet: foreningen med Gud.
Ordet "pilgrim" kommer af det latinske ord ”peregrinus” der betyder fremmed. En ”fremmed” på gennemrejse, med Jesu ord én der lever i og ikke af verden. En pilgrim er på kontinuerlig vandring / rejse med let bagage mod ”det himmelske mål”. Pilgrimmen rejser på to planer, det ydre og det indre. En rejse mellem vejen og målet. Pilgrimsvandring er at bede med fødderne – og er på den måde økumenisk. Vi er jo fælles om at være Guds folk på vandring. Det at gå Vejen sammen, er med til at styrke det kirkelige fællesskab og samarbejde.

På Pilgrimsfællesskabets årsmøde vælges mindst 3 prs. fra de forskellige kirker til at indgå i en styregruppe, Denne prøver så, efter bedste evne, at arrangere, koordinere og annoncere dé arrangementer, som diverse turledere, foredragsholdere, Gudstjenesteledere mf. tilbyder.


Kontakt:
 
Styregruppen:
Susanne Hytting, Annie Bach, Conny Larsen og Anita S. Hansen
 
 
Webmaster: Søren P. Grarup:
 
Bestyrer af mail liste
Jette Algot Skårhøj:
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrimshilsen
Pilgrimme i dag har taget Frans af Asissis (1182-1226) hilsen 'Pax et Bonum' til sig som pilgrimshilsen - på dansk: 'Fred og alt godt!"

Pilgrimsbønnen
Birgitta af Vadstena eller Den Hellige Birgitta (1303-1373) formulerede en bøn, som er blevet alle pilgrimmes bøn: 'Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den.'
Birgittas bøn bedes ofte på pilgrimsvandringer, når man bryder op fra rast og begiver sig på vej.