Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 20.01.2019
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
  
 - 2019 første halvår -
  
 
Lørdag d. 25. maj kl. 10:00 - ca. 17:00:
Pilgrimsvandring.
Tema: Skaberværket
Vandringsleder: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Start og slut: Silkeborg Kirke, Torvet 10.
Vi vandrer ca. 10 km. gennem smukke landskaber og får rig lejlighed til med alle sanser at forundres over Guds skaberværk. Undervejs vil vi fejre nadver i Guds grønne katedral.
Ved hjemkomsten serveres en portion suppe samt en kop kaffe/the i kirkens sognelokaler, og dagens oplevelser kan deles.
Pris for turen: kr. 50,-
Medbring madpakke, drikkelse og godt fodtøj til turen.
Evt. henv. til: Bodil og Uffe Gaarde, tlf.: 23275614
 
 
  30. maj - 2. juni:
 Himmelske Dage på Heden .
 Danske Kirkedage i Herning. www.hiimmelskedage.dk.
 
 
 Onsdag d. 19. juni kl. 19:00:
Aftenvandring omkring Hundsø i Bryrupskoven.
Tema: Treenigheden - Gud er tre i én.
 Vandringsledere: Susanne Martins og Jette Algot Skårhøj.
Mødested: P-plads på Vellingvej ca. 1 km. syd for Katrinedal Mark.
Vandringen er ca. 5 km i let kuperet terræn.
Slutter senest kl. 21:00 med en kop kaffe.

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig