Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Slideshow: Aftenvandring ved Hundsø, Bryrup, juni 2019
 - 2020 første halvår -
 
For de arrangementer, der er markeret med en asterix * udsender Pilgrimsfællesskabet særskilt flyer med nødvendige oplysninger i god tid inden datoen
 
 
De sidste vandringer på halvårsprogrammet er aflyst.
Vi ønsker alle en god sommer med 
FRED OG ALT GODT!
 
- 2020 ANDET HALVÅR -
 
Fordi Pilgrimsfællesskabets planlægningsmøde i foråret måtte aflyses, kan der ikke udgives et samlet program for 2020 andet halvår.
 
Alle - kirker, grupper eller enkeltpersoner - som i kristent regi arrangerer pilgrimsaktiviteter i SIlkeborg og omeng i dette halvår, er velkommen til at sende oplysninger om arrangementet til spgrarup@paradis.dk. Så annonceres arrangementet på hjemmesiden og ad Pilgrimsfællesskabets vanlige kanaler i øvrigt.
 Oplys: Arrangementets art (vandring, andagt, foredrag el. a.) tid, sted, tema/titel, arrangør med telefonnummer/mail, evt. vandringslængde og -terræn. Evt. deltagerpris og forplejningsoplysninger.
 
 
Pilgrimsvandring søndag d 13 september 2020 kl 14.00
Vandring med profeten Elisa

Vi begynder i Silkeborg kirke og går derfra over Oden til Vestre kirkegård.
Efter ca 4,5 km´s vandring slutter vi i sognelokalerne ved Silkeborg kirke med en kop kaffe
Undervejs vil vi høre nogle af beretningerne om Elisa, men også lidt om kirkegården.
Turen ledes af Anne Grete og Per Rasmussen, Silkeborg kirke 20768717
Turen forventes at vare ca 2½ time
Tilmelding er ikke nødvendig
  
Økumenisk Lectio Divina
Fælles Bibel-meditation tre tirsdage i efteråret.
 
Ti. d. 01.09. kl. 19:30 i Baptistkirken, Ewaldsvej 27.
Meditationsleder: Liselotte Hornemann Kragh, folkekirken.
   
Ti. d. 06.10. Kl. 19:30 i Alderslyst Kirke, Tulipanvej 15.
Meditationsleder: Davide de Nigris, katolsk kirke.
 
Ti. d. 03.11. kl. 19:30 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Vestergade 32,
Meditationsleder: Søren P. Grarup, baptistkirken.
 
 
 
 
Pilgrimsweekend i Århus Stift

d. 03.-04./10-2020

I to dage: lørdag og søndag den 3.-4. oktober fordyber vi os i fællesskab i den kristne tro. Det sker både på en indre vandring med Bibelmeditation, foredrag, højmesse - og på en fysisk vandring i skovene i Lisbjerg. Der er mulighed for privat indkvartering i begrænset omfang ved henvendelse til Thorkild Frøjk: thiorkild@hardtofind.dk
 
 

Kirkevandring fra Virklund kirke
Vesterlundvej 10 Vesterlund, 8600 Silkeborg
Søndag den 11. oktober kl. 10:30
Højmesse i kirken v/ sognepræst Jacob Bech Joensen
Herefter en ca. 6-7 km lang PILGRIMSVANDRING I SILKEBORG VESTERSKOV
Medbring selv nødvendig turforplejning
Arr.: Viborg Pilgrimscentrum
 
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskabs halvårsmøde
Onsdag d. 21. oktober kl. 19:00
I Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Vestergade 32, Silkeborg.
Nærmere info følger snarest.
 
 
Efterårsvandring
Søndag den 25. oktober kl. 11-16

Kl. 11 deltager vi i søndagens gudstjeneste i Alling kirke, Ringvej 35 A, 8680 Ry. Gudstjenesten forestås af sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen. Derefter tager vi med pilgrimspræst Elisabeth Lidell på udvidet kirkegang og vandrer vi ca. 10 km. langs Julsø op omkring bakkerne i de smukke egne, skiftevis i samtale og i stilhed omkring dagens evangelium: Math 21, 28-44. Vandringen slutter med kaffe og kage ved menighedsrådet i Alling.
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
PILGRIM
 
Ordet PILGRIM
kommer af det latinske 'peregrinus', som egentlig betyder 'en, der går over marken' - altså en fremmed på gennemrejse. I Romerriget blev ordet brugt om ikke-romerske statsborgere, men kom efterhånden til at betgyde en, der rejste mod et religiøst mål såvel fysisk som åndeligt.
 
Pilgrimshilsen
Pilgrimme i dag har taget Frans af Asissis (1182-1226) hilsen 'Pax et Bonum' til sig som pilgrimshilsen - på dansk: 'Fred og alt godt!"
 
Pilgrimsbønnen
Birgitta af Vadstena eller Den Hellige Birgitta (1303-1373) formulerede en bøn, som er blevet alle pilgrimmes bøn: 'Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den.'
Birgittas bøn bedes ofte på pilgrimsvandringer, når man bryder op fra rast og begiver sig på vej.
 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig