Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab
 
NYE TIDER
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er et åbent tværkirkeligt fællesskab hvis formål er ”at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen
og den stille spiritualitet” (SP’s grundlag og retningslinjer)
 
For indeværende har SP ikke mulighed for selv at arrangere vandringer, pilgrimsaftener mv. SP vil fortsat tilbyde en platform for alle – kirker, organisationer og enkeltpersoner i Silkeborg kommune – som ønsker at invitere bredt og økumenisk til pilgrimsvandringer, forskellige gudstjenester, mellemkirkelige vandringer, Lectio Divina, foredrag, sang og musik, retræter m.m.

Kriteriet for at kunne benytte SP’s platform er, at arrangementet er i overensstemmelse med SP’s grundlag og retningslinjer, og at arrangementet er åbent for alle.
Send de relevante oplysninger om arrangementet til pilgrimsilkeborg@gmail.com, så vil det blive annonceret her på hjemmesiden, via SP’s mailliste, flyers (som rundsendes pr. mail) og evt. annoncering i Silkeborgkalenderen og omtale i aviserne.
 
 
KALENDER
 
Pilgrimsvandring
Fredag d. 24. maj. kl. 18:00
Tema: Pinse i hverdagen

Vi går ved Sminge/Gjern bakker. I skoven og ved åen. Turen går forbi Troldhøjen, så der er mulighed for at gå op at nyde udsigten.
Der er pause undervejs, tag kaffe med, vi har småkager.

Mødessted: Parkeringspladsen P6 på Smingegårdsvej.

Turen ledes af Kirsten Marie Højgaard og Conny Katharina Larsen.
Har du behov for samkørsel så ring på 61757302 eller 60104544
 
 
Pilgrimsgudstjeneste
og pilgrimsvandring i Gjern
Søndag d. 18. august kl. 10.30 - 16.00
med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Kl. 10:30 er der pilgrimsgudstjeneste i Gjern Kirke
Derefter en 7 km. lang vandring gennem skov og lysninger og ved Gjern Å – turen er ikke egnet for gangbesværede.
Undervejs fejres nadver, og der bliver spisepause.
Vandringen slutter med andagt på Gjern Kirkegård efterfulgt af kakao og boller i sognegården.

Parkering ved Gjern Kirke og Sognegård.
Medbring madpakke og drikkelse.
Deltagelse er gratis – ingen tilmelding.
Arr.: Gjern Natur, Elisabeth Lidell og Gjern-Skannerup pastorat.
 
 
 
Økumenisk Lectio Divina efterår 2024
Tre tirsdage kl. 19:00
 
Tirsdag d. 3. sept. kl. 19:00
Tirsdag d. 1. oktober kl. 19:00
Tirsdag d. 5. nov. kl. 19:00
 
Yderligere oplysninger følger
 
 
Gå med Gud
Pilgrimsvandring med digital vandringsleder.
Arr.: Silkeborg Kirke.
Hent info-folder her (PDF-fil)


Ønsker du at modtage information om SP´s arrangementer pr. E- mail, er du velkommen til at til at tilmelde dig maillisten. Skriv til: pilgrimsilkeborg(at)gmail.com