Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab
 
NYE TIDER
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er et åbent tværkirkeligt fællesskab hvis formål er ”at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen
og den stille spiritualitet” (SP’s grundlag og retningslinjer)
 
For indeværende har SP ikke mulighed for selv at arrangere vandringer, pilgrimsaftener mv. SP vil fortsat tilbyde en platform for alle – kirker, organisationer og enkeltpersoner i Silkeborg kommune – som ønsker at invitere bredt og økumenisk til pilgrimsvandringer, forskellige gudstjenester, mellemkirkelige vandringer, Lectio Divina, foredrag, sang og musik, retræter m.m.

Kriteriet for at kunne benytte SP’s platform er, at arrangementet er i overensstemmelse med SP’s grundlag og retningslinjer, og at arrangementet er åbent for alle.
Send de relevante oplysninger om arrangementet til pilgrimsilkeborg@gmail.com, så vil det blive annonceret her på hjemmesiden, via SP’s mailliste, flyers (som rundsendes pr. mail) og evt. annoncering i Silkeborgkalenderen og omtale i aviserne.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt pilgrimsår!
 
KALENDER

 
Økumenisk Lectio Divina - tre tirsdage i foråret 2023 (se omtale)
Tirsdag d. 28. februar kl. 19:00
i Alderslyst Kirke, Tulipanvej 15, Silkeborg.
Tekst: Matt. 15,21-28.
Leder: Søren P. Grarup, Baptistkirken.

     Tirsdag d. 28. marts kl. 19:00
     i Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
     Vestergade 32, Silkeborg.
     Tekst: Matt. 21,1-9.
     Leder: Liselotte Hornemann Kragh, Folkekirken.

          Tirsdag d. 25. april kl. 19:00
          i Baptistkirken, Ewaldsvej 27, Silkeborg.
          Tekst: Joh. 10,1-10.
          Leder: Livio Alloa Casale, Vor Frue Kirke.
 
 
Korsvejsvandring på Odden
Lørdag d. 1.april kl.15-16.30

Start og slut, i Vor Frue kirke,
Hostrupsgade 16. NB. Der er ikke P. plads ved kirken!

Når man går en Korsvej, går man ude eller inde en distance hvor man gør ophold
ved14 billeder /stationer, som skildrer Jesu vej fra Pilatus til Golgata.
På denne korsvej vandres 2-3 km. i stilhed fra kirken til Odden og tilbage igen. På hver station, markeret med et billede/ emne, gøres ophold, hvor der vil blive læst den
ledsagende bibeltekst og være en kort betragtning/ andagt og sunget et vers af en salme.
Turens varighed ca. 1 ½ time.
Korsvejsleder: p. Livio Alloa Casale
Arr. Vor Frue Kirke.
Alle er velkommen!
 
 
 
Søndag d. 16. april kl. 14:00 - 17:00
Pilgrimsvandring i april.
Tema: Frygt ikke, hav tro på Gud.
Vi går en tur ved Sminge/ Gjern bakker. I skoven og nær åen. Turen går forbi Troldhøjen, så for dem der har lyst, er der mulighed for at gå op og nyde udsigten.
Turen er på ca. 5 km.
Der er pause undervejs, så tag kaffe med.
Turen ledes af Kirsten Marie Højgaard og Conny Katharina Larsen.
Mødested: Parkeringspladsen P6 på smingegårdsvej.
Har du behov for samkørsel fra Silkeborg, så ring 61757302 eller 60104544.
r
 
Fredag d. 28. april 2023
Temadag: Kirke med fødderne.
Arrangør: Danske Kirkers Råd.
Sted: Jerusalemskirken, København.
Se program, tilmelding og øvrig info her:
 
 
Gå med Gud
Pilgrimsvandring med digital vandringsleder.
Arr.: Silkeborg Kirke.
Hent info-folder her (PDF-fil)


Ønsker du at modtage information om SP´s arrangementer pr. E- mail, er du velkommen til at til at tilmelde dig maillisten. Skriv til: pilgrimsilkeborg(at)gmail.com