Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Slideshow: Aftenvandring ved Hundsø, Bryrup, juni 2019
 
 
- 2019 andet halvår -
Da flere har efterlyst, at annonceringen af de stille, meditative tiltag i kirkerne samles på ét sted, har vi i dette halvårs-pilgrimsprogram medtaget Lectio Divina, som arrangeres af en økumenisk gruppe i Pilgrimsfællesskabets regi, og 'Stilhed og Fordybelse' i SIlkeborg Kirke.
For de arrangementer, der er mærket med en asterix * udsender Ppilgrimsfællesskabet særskilt flyer i god tid forud for arrangementet.
 
 
Torsd. d. 24. okt. kl. 19:00
Taizéandagt. ("Stilhed og fordybelse")
i Silkeborg Kirke.
 
Sønd. d. 27. okt. kl. 13:00-17:00 * 
Økumenisk Pilgrimsvandring.     
”Magten og æren” (10 km.)
Start: Silkeborg Kirke.
Slut: Vor Frue Kirke.

Tirsd. d. 5. nov. kl. 19:00 *
Økumenisk Lectio Divina
i Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
Vestergade 32, Silkeborg.
Leder: Søren P. Grarup, Baptistkirken.
 
Sønd. d. 10. nov. kl. 12:30 *
Pilgrimsvandring med Kristuskransen
Silkeborg Kirke, Torvet 10, Silkeborg.
Vi mødes til gudstjeneste i Silkeborg Kirke kl. 10.00.
Efter gudstjenesten kan vi indtage medbragt madpakke i krypten. Der serveres kaffe og te.
Kl. ca. 12.30 er der en kort introduktion til kristuskransen i kirken.
Derefter pilgrimsvandring i naturen med fokus på de enkelte perlers tema. (ca. 4 km.)
Afslutning i krypten med te og kaffe. Afslutning ca. kl. 15.00.
Ledere: Ingrid Mejer Jensen (21441268) og Inger Margrethe Bonnevie (61466970)
 
Torsd. d. 21. nov. kl. 19:00
Taizéandagt ("Stilhed og fordybelse")
i Silkeborg Kirke
 
Onsd. d. 4. dec. Kl. 19:00
Adventsfordybelse. ("Stilhed og fordybelse")
i SIlkeborg Kirke.
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
PILGRIM
 
Ordet PILGRIM
kommer af det latinske 'peregrinus', som egentlig betyder 'en, der går over marken' - altså en fremmed på gennemrejse. I Romerriget blev ordet brugt om ikke-romerske statsborgere, men kom efterhånden til at betgyde en, der rejste mod et religiøst mål såvel fysisk som åndeligt.
 
Pilgrimshilsen
Pilgrimme i dag har taget Frans af Asissis (1182-1226) hilsen 'Pax et Bonum' til sig som pilgrimshilsen - på dansk: 'Fred og alt godt!"
 
Pilgrimsbønnen
Birgitta af Vadstena eller Den Hellige Birgitta (1303-1373) formulerede en bøn, som er blevet alle pilgrimmes bøn: 'Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den.'
Birgittas bøn bedes ofte på pilgrimsvandringer, når man bryder op fra rast og begiver sig på vej.
 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig