Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Slideshow: Aftenvandring ved Hundsø, Bryrup, juni 2019
- 2020 ANDET HALVÅR -
 
Fordi Pilgrimsfællesskabets planlægningsmøde i foråret måtte aflyses, kan der ikke udgives et samlet program for 2020 andet halvår.
 
Alle - kirker, grupper eller enkeltpersoner - som i kristent regi arrangerer pilgrimsaktiviteter i SIlkeborg og omeng i dette halvår, er velkommen til at sende oplysninger om arrangementet til Pilgrimsfællesskabets styregruppe - pilgrimsilkeborg@gmail.com. Så annonceres arrangementet på hjemmesiden og ad Pilgrimsfællesskabets vanlige kanaler i øvrigt.
 Oplys: Arrangementets art (vandring, andagt, foredrag el. a.) tid, sted, tema/titel, arrangør med telefonnummer/mail, evt. vandringslængde og -terræn. Evt. deltagerpris og forplejningsoplysninger.
 
 
 
Økumenisk Lectio Divina
Fælles Bibel-meditation tre tirsdage i efteråret.
 
Ti. d. 01.09. kl. 19:30 i Baptistkirken, Ewaldsvej 27.
Meditationsleder: Liselotte Hornemann Kragh, folkekirken.
   
Ti. d. 06.10. Kl. 19:30 i Alderslyst Kirke, Tulipanvej 15.
Meditationsleder: Davide de Nigris, katolsk kirke.
 
Ti. d. 03.11. kl. 19:30 i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Vestergade 32,
Meditationsleder: Søren P. Grarup, baptistkirken.
 
 
  
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
---------------------------------------------------------------
På halvårsmæødet d. 21. oktober 2020 valgte pilgrimsfællesskabet ny styregruppe, som nu består af:
Susanne Hytting
Trine Vinter Fisker.
Conny Larsen.
Anita S. Hansen.
Vi kan således glæde os over, at pilgrimsfællesskabet fortsætter.
Velkommen, fred og alt godt til den nye styregruppe.
--------------------------------------------------------------
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
PILGRIM
 
Ordet PILGRIM
kommer af det latinske 'peregrinus', som egentlig betyder 'en, der går over marken' - altså en fremmed på gennemrejse. I Romerriget blev ordet brugt om ikke-romerske statsborgere, men kom efterhånden til at betgyde en, der rejste mod et religiøst mål såvel fysisk som åndeligt.
 
Pilgrimshilsen
Pilgrimme i dag har taget Frans af Asissis (1182-1226) hilsen 'Pax et Bonum' til sig som pilgrimshilsen - på dansk: 'Fred og alt godt!"
 
Pilgrimsbønnen
Birgitta af Vadstena eller Den Hellige Birgitta (1303-1373) formulerede en bøn, som er blevet alle pilgrimmes bøn: 'Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den.'
Birgittas bøn bedes ofte på pilgrimsvandringer, når man bryder op fra rast og begiver sig på vej.
 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig