Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab
 
NYE TIDER
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er et åbent tværkirkeligt fællesskab hvis formål er ”at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen
og den stille spiritualitet” (SP’s grundlag og retningslinjer)
 
For indeværende har SP ikke mulighed for selv at arrangere vandringer, pilgrimsaftener mv. SP vil fortsat tilbyde en platform for alle – kirker, organisationer og enkeltpersoner i Silkeborg kommune – som ønsker at invitere bredt og økumenisk til pilgrimsvandringer, forskellige gudstjenester, mellemkirkelige vandringer, Lectio Divina, foredrag, sang og musik, retræter m.m.

Kriteriet for at kunne benytte SP’s platform er, at arrangementet er i overensstemmelse med SP’s grundlag og retningslinjer, og at arrangementet er åbent for alle.
Send de relevante oplysninger om arrangementet til pilgrimsilkeborg@gmail.com, så vil det blive annonceret her på hjemmesiden, via SP’s mailliste, flyers (som rundsendes pr. mail) og evt. annoncering i Silkeborgkalenderen og omtale i aviserne.
 
 
KALENDER
 
 
 
Økumenisk Lectio Divina Forår 2024
Tre tirsdage kl. 19:00
 
Tirsdag d. 6. februar kl. 19:00
i Alderslyst Kirke, Tulipanvej 15, Silkeborg.
Leder: Søren P. Grarup, BAPTISTKIRKEN.

Tirsdag d. 5. marts kl. 19:00
i Baptistkirken, Ewaldsvej 27, Silkeborg.
Leder: Leder Livio Alloa Casale, VOR FRUE KIRKE.

Tirsdag d. 2. april kl. 19:00
i Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
Vestergade 32, Silkeborg.
Leder: Liselotte Hornemann Kragh, FOLKEKIRKEN.
 
 
 
Gå med Gud
Pilgrimsvandring med digital vandringsleder.
Arr.: Silkeborg Kirke.
Hent info-folder her (PDF-fil)


Ønsker du at modtage information om SP´s arrangementer pr. E- mail, er du velkommen til at til at tilmelde dig maillisten. Skriv til: pilgrimsilkeborg(at)gmail.com