Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab
 
NYE TIDER
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er et åbent tværkirkeligt fællesskab hvis formål er ”at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen
og den stille spiritualitet” (SP’s grundlag og retningslinjer)
 
For indeværende har SP ikke mulighed for selv at arrangere vandringer, pilgrimsaftener mv. SP vil fortsat tilbyde en platform for alle – kirker, organisationer og enkeltpersoner i Silkeborg kommune – som ønsker at invitere bredt og økumenisk til pilgrimsvandringer, forskellige gudstjenester, mellemkirkelige vandringer, Lectio Divina, foredrag, sang og musik, retræter m.m.

Kriteriet for at kunne benytte SP’s platform er, at arrangementet er i overensstemmelse med SP’s grundlag og retningslinjer, og at arrangementet er åbent for alle.
Send de relevante oplysninger om arrangementet til pilgrimsilkeborg@gmail.com, så vil det blive annonceret her på hjemmesiden, via SP’s mailliste, flyers (som rundsendes pr. mail) og evt. annoncering i Silkeborgkalenderen og omtale i aviserne.
 
 
KALENDER
 
 
Lokal pilgrimsvandring
på Den Danske Klosterrute
Søndag den 9. juni kl. 14.00


Vi vandrer fra Tvilum Klosterkirke til Svostrup Kirke langs med Trækstien (ca. 3 km). Vi afslutter vandringen med en lille andagt i Svostrup Kirke med sang, bøn og stilhed.
Turen ledes af Johanne Buur Okkels, idéhistoriker og kirkesanger ved Grønbæk Sogn.
Mødested: Tvilum Klosterkirke kl. 14.00.

Alle nysgerrige i og udenfor sognet er meget velkomne!

OBS! Tilmelding:
Tilmeld jer senest den 1. juni ved Johanne Buur Okkels,
Kirkesanger ved Grønbæk Sogn,
tlf.: 81617567/mail: kirkesanger.anskirke@gmail.com.
 
 
 
Pilgrimsgudstjeneste
og pilgrimsvandring i Gjern
Søndag d. 18. august kl. 10.30 - 16.00
med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Kl. 10:30 er der pilgrimsgudstjeneste i Gjern Kirke
Derefter en 7 km. lang vandring gennem skov og lysninger og ved Gjern Å – turen er ikke egnet for gangbesværede.
Undervejs fejres nadver, og der bliver spisepause.
Vandringen slutter med andagt på Gjern Kirkegård efterfulgt af kakao og boller i sognegården.

Parkering ved Gjern Kirke og Sognegård.
Medbring madpakke og drikkelse.
Deltagelse er gratis – ingen tilmelding.
Arr.: Gjern Natur, Elisabeth Lidell og Gjern-Skannerup pastorat.
 
 
 
Økumenisk Lectio Divina efterår 2024
Tre tirsdage kl. 19:00
 
Tirsdag d. 3. september kl. 19:00
i Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
Vestergade 32, Silkeborg.
Leder: Søren P. Grarup, BAPTISTKIRKEN.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19:00
i Silkeborg Kirkes krypt, Torvet, Silkeborg
Leder: Leder Livio Alloa Casale, VOR FRUE KIRKE.

Tirsdag d. 5. november kl. 19:00
i Baptistkirken, Ewaldsvej 27, Silkeborg.
Leder: Liselotte Hornemann Kragh, FOLKEKIRKEN.
 
Hent flyer her (pdf-fil)

 
 
Gå med Gud
Pilgrimsvandring med digital vandringsleder.
Arr.: Silkeborg Kirke.
Hent info-folder her (PDF-fil)


Ønsker du at modtage information om SP´s arrangementer pr. E- mail, er du velkommen til at til at tilmelde dig maillisten. Skriv til: pilgrimsilkeborg(at)gmail.com