Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 10.01.2017
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
Læs Pilgrimspræst Elisabeth Lidells artikel 'Kristendom for alle sanser' -
En Silkeborg-historie (pdf-fil)
 
 
- 2017 andet halvår -
 
 
 
Lørdag d. 23. september kl. 10:00 - ca. 16:30
Pilgrimsvandring
rundt om Bøllingsø med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Tema: "DU ER GUD, DER SER" - med inspiration fra Tyske Kirkedage.
Mødested: Engesvang Kirke, Karupvej 2, 7442 Engesvang.
Efter endt vandring serveres en kop kaffe/the i Engesvang Kirkes sognelokaler, hvor der bliver mulighed for at dele dagens indtryk med hinanden.
Pris for turen kr. 50,-.
Medbring mad, drikke og godt fordtøj.
 
Onsdag d. 11. oktober kl. 19:00
Silkeborg Pilgrimsfællesskabs halvårlige planlægningsmøde.
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet.
Enhver, der vl give sit besyv med, er velkommen.
 
Søndag d. 29. oktober kl. 13:00 - ca. 17:00
Pilgrimsvandring
Tema: "TRO OM IGEN"
En kirkevandring i reformationsjubiæets tegn.
Mødested: Silkeborg Kirke. Derfra til Vor Frue Kirke, videre til Mariehøj Kirke, Baptistkirken og Lunden. Afslutning med let servering (à kr. 10,-) i Vor Frue Kirkes menighedslokaler.
 
Onsdag d. 15. november kl. 19:00
Hildegard von Bingen
En meditativ musikgudstjeneste i Them Kirke.
Sange og tekstoplæsning samt fællessalmer.
Solist Märta Nilsson (svensk sopran).
Arr, Them Kirke og Silkrborg Pilgrimsfællesskab.
 
Onsdag d. 29. november kl. 19:00 - ca. 21:00
Aftenvandring og fordybelse
Tema: "ADVENT" - syv læsninger.
Mødested ved Silkeborg Kirke, Torvet.
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: