Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 10.01.2017
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
Læs Pilgrimspræst Elisabeth Lidells artikel 'Kristendom for alle sanser' -
En Silkeborg-historie (pdf-fil)
 
  
 - 2018 første halvår -
 
 
  
Lørdag d. 21. april kl. 13:00 - ca. 17:00/19:00
 
Pilgrimsvandring og gudstjeneste med inspiration fra Iona
 
Mødested: Silkeborg Kirke, Torvet, Silkeborg.
 
Iona er et økumenisk klosterfællesskab i Skotland.
Vandringen er inspireret af Iona-fællesskabets keltiske liturgi og sociale ansvar.
 
Under vandringen, som bliver ca. 10 km., er indlagt en række stop for reflektion over kristenlivet inspireret af Iona-fællesskabet. En del af vandringen foregår i stilhed.
 
Vandringen slutter med en andagt i Silkeborg Kirke med inspiration fra Iona og med indlagte perioder med meditativ musik.
 
Kl. 17 - 19 er der fællesspisning i Silkeborg Kirkes sognelokaler med muighed for at dele indtryk, oplevelser og tanker fra vandringen.
Pris for mad + kaffe/the: kr. 100,00
Tilmelding til spisning nødvendig - sker til:
 
Vandringeledere:
Elisabeth. Knox Seith, præst og pilgrimskonsulent, Maribo,
og
Steen Rasmussen, pensioneret underviser og formand for Viborg Pilgrimscentrum.
 
 
 
Lørdag d. 5. maj kl. 10:00 - ca. 16:30
 
Pilgrimsvandring
 
Vandringsleder: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
 
Indledning i Virklund Kirke, Vesterlundvej 34B, Virklund, Silkeborg.
Afslutning i Virklund Kirkes sognelokaler, hvor der serveres en portion suppe samt en kop paffe/the.
 
Medbring frokostmadpakke og drikkelse til turen.
Deltagerpris: kr. 50,-.
 
 
 
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: